Wstrzymane dostawy energii dla KZPP

W dniu 23.08.2011r. Spółka Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. wstrzymała dostawy energii elektrycznej do obiektów Spółki KZPP „Koniecpol” S.A., w tym do Biologicznej Oczyszczalni Ścieków, która oczyszcza ścieki komunalne połowy miasta Koniecpol. Burmistrz Koniecpola poinformował, że może to spowodować katastrofę ekologiczną i zwrócił się do Zarządu Spółki Tauron o wznowienie dostaw energii elektrycznej w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie Biologicznej Oczyszczalni Ścieków. Gmina Koniecpol zadeklarowała swój udział w rozmowach na temat warunków przywrócenia zasilania do Biologicznej Oczyszczalni Ścieków. W chwili obecnej oczyszczalnia zasilana jest poprzez agregaty Spółki KZPP „Koniecpol” S.A. i pracuje na minimalnych obrotach. Stan ten może być bezpieczny przez kilka dni. Gmina Koniecpol rozpatruje możliwość przewożenia ścieków (ok. 200m3/dobę) beczkowozami do drugiej oczyszczalni ścieków. Od 24.08.2011r. Prezes Spółki KZPP „Koniecpol” S.A. prowadzi rozmowy w Zarządzie Spółki Tauron dot. przywrócenia dostaw energii elektrycznej, które jak do tej pory nie przyniosły efektu.

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz