Month
Kwiecień 2010

1 maja – Święto Pracy

Obchody 1 maja Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce już w 1890 roku i odbywały się niejednokrotnie wbrew woli zaborców współorganizowane min. przez działaczy Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat. Masowe demonstracje, pochody oraz starcia z carskim wojskiem, policją oraz Kozakami a także wspierającymi je nacjonalistycznymi bojówkami miały miejsce w czasie rewolucji 1905 roku na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego,organizowały je głównie Polska Partia Socjalistyczna, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy oraz BUND. Podobnie liczne pochody i demonstracje klasowych organizacji robotniczych i partii lewicowych, w tym Polskiej Partii Socjalistycznej, żydowskiego BUNDu, nielegalnej Komunistycznej Partii Polski, Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi odbywały się też w ten dzień w okresie II RP, często były one atakowane przez policję oraz nacjonalistycznych bojówkarzy, dochodziło do morderstw działaczy klasowych związków zawodowych i partii lewicowych. Po zakończeniu wojny rząd komunistyczny kontrolowany przez Związek Radziecki nadał dniu 1 maja status święta państwowego, wolnego od pracy i stan ten trwa do chwili obecnej. [...czytaj wicej...]

Rok Chopinowski w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Koniecpolu

Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Chopinowskim to ogromna szansa na promocję polskiej kultury i sztuki na świecie. Jest to wspaniała możliwość poznania naszego dziedzictwa narodowego. Najznakomitszy polski kompozytor i pianista Fryderyk Chopin urodził się 01 marca 1810r. w Żelazowej Woli. Jego wkład w rozwój muzyki romantyzmu jest nieoceniony i stanowi natchnienie dla rzeszy wielu muzyków w kraju i na świecie. Jego działania są ponadczasowe, a znaczenie utworów Chopina wykracza poza wymiar artystyczny. [...czytaj wicej...]

Szansa na szybkie pociągi w Koniecpolu

Jest realna szansa na renowację linii kolejowej miedzy Koniecpolem a Częstochową Zabiega o to marszałek województwa dolnośląskiego. Uważa, że w obecnym stanie przygotowań infrastruktury do Euro2012, to jedyna szansa, by skrócić czas jazdy między Wrocławiem a Warszawą. Obecnie torowisko między Koniecpolem a Częstochową jest w opłakanym stanie. Na podróż do Częstochowy(45km) trzeba poświęcić tyle samo czasu co do Kielc(73km). [...czytaj wicej...]