Month
Styczeń 2011

Plan zagospodarowania „nowego zalewu”

Ponad osiem milionów złotych przeznaczą władze gminy Koniecpol na zagospodarowanie terenów przy zalewie. Planowana inwestycja swoim obszarem obejmie aż pięć i pół hektara. W skład kompleksu mają wchodzić budynki recepcji, natrysków, toalet, pole namiotowe, drogi, miejsca postojowe, ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni z kruszywa kamiennego. Ponadto planowane działania to wykonanie dróg i chodników z kostki betonowej przy ośrodku zdrowia, budowa placu zabaw dla dzieci i boisk do siatkówki plażowej, zakup i montaż rozkładanej sceny letniej, montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery, montaż dwóch drewnianych wiat z wyznaczonym miejscem na ognisko, wykonanie drewnianych pomostów przy zalewie, sadzenie drzew, krzewów i renowacje trawników i wykonanie plaży. Wstępne koszty kwalifikowane projektu to 8 287 444,66 zł, a wnioskowane dofinansowanie – 7 044 327,96 zł. Zakończenie prac zaplanowano na koniec 2013 roku. [...czytaj wicej...]