Month
Czerwiec 2014

Koniecpol bankrutuje? Od 2010 r. gmina nie spłaca zadłużenia

Wprowadzenie zarządu komisarycznego – w miejsce burmistrza i rady – proponuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Powodem jest finansowa zapaść gminy Regionalna Izba Obrachunkowa kontroluje finanse samorządów. – A Koniecpol ma kłopoty z płynnością finansową – informuje Mirosław Cer z częstochowskiej delegatury RIO w Katowicach. Od 2010 r. Koniecpol nie spłaca poważnego zadłużenia, a teraz nie reguluje już nawet zobowiązań wymagalnych. Pracownikom nie wypłaca należnych pieniędzy: nauczyciele nie otrzymali przysługujących im wyrównań, urzędnicy trzynastej pensji. [...czytaj wicej...]