300 metrów które dzieli miasto

300 metrów zaledwie taka odległość dzieli Koniecpol od normalności.

Ulica Różana położona w samym centrum osiedla robotniczego stanowi po dziś dzień niewykorzystaną przestrzeń komunikacyjną, przestrzeń która mogłaby stanowić pole dla integracji i rozwoju dwóch koniecpolskich dzielnic: Osiedla robotniczego oraz dzielnicy Słowik. Poruszana materia jest o tyle ważna ,iż dalsze zwlekanie w tej sprawie spowoduje stopniową dezintegrację miasta.

Przedłużenie ulicy Różanej jako zagadnienie o dużym znaczeniu komunikacyjnym funkcjonuje w środowisku mieszkańców Koniecpola od dobrych kilkunastu lat ( alternatywne rozwiązanie to budowa kładki łączącej ulicę Różaną z Kolejową nad nieistniejącymi obecnie Koniecpolskimi Zakładami Płyt Pilśniowych).

Rozpatrywana koncepcja ma podstawy historyczne o których chciałbym napomnieć w artykule. Budowa kolei herbsko – kieleckiej w 1911 r. wraz z oddaniem do użytku budynku dworca kolejowego oraz bocznicy kolejowej spowodowała, iż obiekt ten posłużył jako punkt przeładunkowy w dalszym transporcie płodów rolnych. Omawiany przez nas trakt stanowił najkrótszą, możliwą drogę łączącą infrastrukturę dworca z Chrząstowem (obecnie dzielnica Koniecpola w której znajduje się dworzec główny PKP). Obszary na których obecnie usytuowane są hale produkcyjne nieistniejących już : Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych oraz Osiedle robotnicze, przed drugą wojną światową pokryte były sadami i polami uprawnymi – należącymi do rodziny Potockich (we władaniu tego rodu szlacheckiego znajdowała się wówczas absolutna większość Chrząstowa), a gleby na których odbywała się uprawa klasyfikowane były jako 1 i 2 klasa. Budowa w okresie powojennym na analizowanym obszarze: Fabryki Płyt Pilśniowych Chrząstów (przemianowanej później na Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych) oraz włączenie w 1960 r. Chrząstowa w granice administracyjne miasta Koniecpola spowodowało zaistnienie potrzeby w miarę sprawnego przemieszczania się mieszkańców ( z których większość stanowiła załoga fabryki ) z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem. Jako odpowiedź na ten postulat w latach 70-tych oddano do użytku kładkę ponad zakładem, łączącą ulicę Różaną z Kolejową (podobna kładka istnieje do dnia dzisiejszego w okolicach dworca PKP ). Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy zakładu (głównie biurowca ) mogli dość sprawnie i szybko przemieszczać się do miejsca pracy i z powrotem. Pozostała część mieszkańców osiedla robotniczego korzystając z tego samego rozwiązania przemieszczała się na dworzec kolejowy, który w tamtym okresie stanowił okno na świat dla mieszkańców naszego miasta. Likwidacja w końcówce lat 70-tych przez ówczesną dyrekcję KZPP kładki przebiegającej nad zakładem spowodowała, iż od tego czasu pracownicy fabryki a także mieszkańcy korzystający z usług PKP aby dotrzeć do zamierzonego celu musieli pokonać drogę ponad dwukrotnie dłuższą od zamierzonej.

Przedstawiając rys historyczny warunkujący funkcjonowanie układu komunikacyjnego dla omawianego zagadnienia w przyszłości pragnę odnieść się do sytuacji obecnej. W 2006 r. Miasto i Gmina Koniecpol (reprezentowana przez Burmistrza ) wraz z władzami powiatowymi hucznie oddawali do użytku sztandarową inwestycję XXI wieku na terenie naszego miasta ( dzielnica Słowik) a mianowicie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – będący szkołą przyszłości. Do dzisiaj obiekt ten stanowi najnowocześniejszą instytucję edukacyjną w przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów od Koniecpola. Miasto nie mogło pochwalić się wcześniej obiektem o tak dużej funkcjonalności i nowoczesności, a młodzież z naszego miasta i okolic nie dysponowała takimi warunkami dla rozwijania myśli naukowej. Innym ważnym projektem realizowanym na terenie dzielnicy Słowik było wytyczenie w planach zagospodarowania przestrzennego oraz budowa osiedla domków jednorodzinnych. Pomysł miał na celu zabudowę nieużytków przy ulicy Armii Krajowej tworząc zwarty urbanistycznie obszar. Idea w pełni trafna co znajduje potwierdzenie w ilości wybudowanych domów dając Słowikowi miano najbardziej dynamicznie rozwijającej się dzielnicy miasta Koniecpola.

Jednakże umiejscowienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na terenie dzielnicy Słowik przez władze naszego miasta wraz z brakiem sensownego rozwiązania komunikacyjnego w zakresie przemieszczania się młodzieży i kadry pedagogicznej do szkoły i z powrotem, nastręcza tej grupie nie lada problem. Otóż aby pokonać drogę z Osiedla robotniczego do Zespołu Szkół i z powrotem należy obejść na około z jednej bądź z drugiej strony nieistniejące dziś Zakłady Płyt Pilśniowych( 1 -pierwsza trasa biegnie ulicami: Robotniczą, Zamkową i Kolejową, 2 – druga ulicami: Działkową, Tartaczną. Tarchalskiego i Kolejową ). Przemieszczanie się powyżej wymienionymi traktami zajmuje nawet do kilkudziesięciu minut w jedną stronę (w zależności z jakiego punktu na terenie osiedla rozpoczynamy wędrówkę). W podobnej sytuacji znajdują się dzieci i młodzież zamieszkujące dzielnicę Słowik. Aby przedostać się do Zespołu Szkół Nr 2 ( szkoła podstawowa i gimnazjum) : na zajęcia lekcyjne, skorzystać z hali sportowej czy boiska Orlik, a także skorzystać z publicznej biblioteki miasta i gminy Koniecpol muszą pokonać tę samą drogę. Trudności komunikacyjne wynikające z braku przedłużenia ulicy Różanej odczuwają także pozostali mieszkańcy Słowika, a mianowicie: uczęszczając na mszę świętą w kościele pod wezwaniem św. Michała, wizytując cmentarz parafialny a także korzystając z wielu sklepów i punktów usługowych również oni są zmuszeni do nadkładania drogi. Stanowi to problem zwłaszcza dla osób starszych – dla nich pokonanie odległości 1,5 -2 km. to nie lada wyczyn.

Również mieszkańcy zamieszkujący Osiedle Robotnicze, korzystający z dworca kolejowego mają ten sam problem. Obecnie nasz dworzec na skutek remontu tzw „protezy koniecpolskiej”( najkrótsze i najszybsze połączenie Warszawy z Wrocławiem przez : Włoszczowę Północ, Koniecpol, Częstochowę Stradom. Lubliniec i Opole Główne ) zyskuje na estetyce, wybudowano od podstaw peron drugi, kilka lat wcześniej odnowiono kładkę przebiegającą ponad torami tuż obok budynku dworca. W 2014 roku cała linia kolejowa do Częstochowy będzie oddana do użytku w parametrach wyjściowych ( prędkość 120 km/h). Przez Koniecpol oprócz super szybkich pociągów Pendolino ( nie zatrzymujących się w naszym mieście) będą przejeżdżały pociągi TLK spółki PKP Intercity. Odzyskamy połączenie z: Wrocławiem, Warszawą czy Lublinem, zwiększymy także stan posiadania w zakresie połączeń do Krakowa. Dworzec znowu jak za dawnych lat stanie się oknem na świat dla naszego miasta. Brak realizacji omawianego traktu w postaci przedłużenia ulicy Różanej bądź budowy kładki znacznie utrudni korzystanie z dobrodziejstw kolei mieszkańcom Osiedla robotniczego. Innym zagadnieniem jakie na marginesie pragnę zaznaczyć jest koncepcja budowy przy dworcu kolejowym nowoczesnego centrum przesiadkowego. Brak realizacji analizowanego pomysłu przyczyni się do obniżonej w przyszłości frekwencji osób korzystających z centrum lub w ogóle przekreśli całą ideę. Paradoksem może być sytuacja, iż mieszkańcy Słowika dysponując szybkimi i komfortowymi warunkami jazdy koleją w celach dokonywania zakupów dóbr i usług czy w ramach spotkań towarzyskich wybiorą Częstochowę aniżeli sąsiadujące z nim Osiedla robotnicze. Sytuacja ta może zdezintegrować nasze miasto.

Przebudowa w latach 80-tych drogi Częstochowa – Kielce w granicach Koniecpola zmieniająca geografie ruchu pojazdów ( auta omijały Rynek oraz Chrząstów) przyczyniła się do rozwiązania problemy tranzytu aut przez nasze miasto. Budowa mostu na rzece Pilicy oraz łącznika ulicy Rzecznej z ulicą Chrząstowską (planowane zakończenie w 2014 r.), stanowi wstęp do wewnętrznej obwodnicy Koniecpola ( ruch pojazdów w kierunku Częstochowy z ominięciem dwóch przejazdów kolejowych) oraz zintegruje Osiedle z Jagodziem. Realizacja przedłużenia ulicy Różanej do dworca kolejowego zintegruje Osiedle z dzielnicą Słowik, stanowiąc kamień milowy dla rozwoju miasta. Czy tak się stanie i czy w ciągu kilku najbliższych lat będzie nam dane przemieszczać się oddanym do użytku przedłużeniem ulicy Różanej? Czas pokaże.
(Jan Ksiezyc)

źródło wiadomosci24.pl

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz