A,B,C… obowiązkowego OC

Wielopłaszczyznowy podział ubezpieczeń dzieli je na różne grupy m. in. na obowiązkowe OC.

(Odpowiedzialność Cywilna) oczywiście chroni ona ubezpieczonego od finansowych skutków jego błędu , które mogą spowodować szkodę na mieniu lub osobie(ach). Tą liczną grupą ubezpieczeń, są OC komunikacyjne .Wykupując polisę OC , nie musimy kierować się sentymentem do ubezpieczyciela , lecz bardziej względami ekonomicznymi. Bo to nie nam będzie z tego wypłacane odszkodowanie a ewentualnemu poszkodowanemu przez nas.
Gdy wyrządzimy komuś szkodę to naszym obowiązkiem jest napisanie oświadczenia poszkodowanemu w którym mają znaleźć się dane pojazdu , polisy (i oczywiście właściciela) chyba że zrobi to (odpłatnie) za nas policja, notatką ze zdarzenia drogowego. Nasza rola praktycznie się na tym kończy a poszkodowany zgłasza szkodę u naszego ubezpieczyciela. Wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe działające w Polsce mają takie samo zezwolenie Ministra Finansów i jego gwarancje. Poza tym w ochronie praw ubezpieczonych działa również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Rzecznik Praw Ubezpieczonych.
Oczywiście w Auto Casco sytuacja ma się nieco inaczej , tu liczą się Ogólne Warunki Ubezpieczenia w zapisie których ważny jest zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności. OWU dla OC komunikacyjnego ustala  Min Fin a OWU dla AC poszczególne T U na bazie innych aktów prawnych.  Szybko zbliża się koniec roku , czas kończących się ubezpieczeń (również obowiązkowych) OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego , te ubezpieczenia również jak OC komunikacyjne mają to samo na celu. Dokładnie kończą się z końcem grudnia , miesiąca w którym dużo czasu poświęcamy na zakupy i czy tu nie warto pomyśleć aby na te zakupy zaoszczędzić. Warto poświęcić trochę czasu i znaleźć tańsze OC a nie czekać aż ktoś „wspaniałomyślnie” (ze względu na niezajmowanie nam czasu w grudniu) przyśle nam blankiet do wpłaty OC w styczniu następnego roku z terminem płatności do końca stycznia. A przysłane w styczniu kontynuacje nie pozwalają nam na zmianę ubezpieczyciela. Poprzedni ubezpieczyciel musi otrzymać wypowiedzenie na piśmie, nie później niż na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia (inaczej mówiąc ,musi mieć na biurku w przedostatni dzień). ust z dnia 22 maja 2003r Jak ważne są ubezpieczenia OC przekonali się chyba Ci którzy z własnej kieszeni pokryli koszty szkód . Na dzisiejszym rynku odszkodowań istnieje blisko 300 kancelarii prawniczych (powt za GW) . Komu została wyrządzona szkoda ma zaraz oferowaną pomoc prawną i nie ważne czy sprawca szkody posiadał polisę OC czy nie , poszkodowany i tak będzie miał zapłacone przez TU lub UFG a Ci z kolei ściągną ze sprawcy regresem wypłaconą szkodę.

Nie twórzmy nowych przepisów ubezpieczeniowych , bo one już są ustanowione i to dosyć rygorystycznie egzekwowane , powiedziałbym że nawet nadgorliwie. Bardziej szczegółowych informacji , czy też wyjaśnień we wszelkich sprawach związanych z: ubezpieczeniami, odszkodowaniami, reformą emerytalną II i III filar , udzielimy w naszym biurze Koniecpol ul.Rynek 1 (bud. ZUS)

strona CMF Koniecpol

Share This:

Comments

comments

Posted Under

Dodaj komentarz