dokumenty historyczne

Koniecpolska Straż Ogniowa – Niedługo 200 lat

Działo się to w Koniecpolu wkrótce po wielkim pożarze, który 10 lipca 1822r. strawił prawie całe miasto. Zebrali się Rajcowie miejscy i wspólnie postanowili; 1. Powołać obowiązkową rotacyjną straż obywatelską, która według ustalonego grafiku w każdą noc krążyłaby po mieście doglądając bezpieczeństwa /tzw. wachty/. 2. Podobnie według grafiku poszczególni gospodarze na noc powinni wystawić parę ochędożonych koni gotowych w każdej chwili do wykorzystania w akcji gaśniczej. Również Hrabia Potocki w swych stajniach w każdą noc miał mieć dyżurną drugą parę koni./Z tego wynika że obie straże – Koniecpolska i Chrząstowska powstały jednocześnie/ 3. Z kasy miejskiej w miarę możliwości egzekwować maksymalne kwoty na zakup sprzętu gaśniczego. *1 [...czytaj wicej...]

Dzieje Starego KONIECPOLA 1943-45

Z historii Koniecpola Starego, lata 1943 – 45. Poniższe historyczne fakty przytaczam, aby przybliżyć młodemu pokoleniu tamte odległe czasy, aby zdjąć zasłonę niewiedzy i przeinaczeń. Zdarzenia dotyczą majątku hr. Potockiego w Koniecpolu Starym z lat 1943 – 45. Wspomnienia te oparte zostały na autentycznych wydarzeniach, przeżyciach moich i moich bliskich, znajomych i ich rodzin. [...czytaj wicej...]