inicjatywy mieszkańców

Celem tej rubryki jest wynajdywanie najefektywniejszych rozwiązań problemów naszego miasta i gminy.Zwracamy się z uprzejmą prośbą do czytelników o nadsyłanie konkretnych propozycji wraz ze sposobem ich realizacji.Uważamy, że wspólnym wysiłkiem i zaangażowaniem społeczeństwa unikniemy błędów, które każdemu się mogły zdarzyć.Ze swojej strony proponujemy aby „Rada Miejska” na łamach strony internetowej Urzędu Miejskiego (to nic nie kosztuje) powiadamiała sukcesywnie o kolejnych posiedzeniach, aby zainteresowane osoby uczestnicząc w nich mogły wiedzą i głosem doradczym mogli służyć rozwojowi naszego miasta i gminy.
Wszelkie propozycje prosimy zgłaszać na adres redakcja@ikoniecpol.pl – żadnej sprawy nie pozostawimy bez odzewu.