komunikacja

Przewozy Regionalne obniżają ceny biletów na linii Częstochowa – Kielce

Świętokrzyski oddział Przewozów Regionalnych wprowadza nową ofertę taryfową „Tani Bilet” obowiązującą na linii Częstochowa – Koniecpol – Włoszczowa – Kielce. Niższe są ceny zarówno biletów jednorazowych, jak i miesięcznych. Trasa z Częstochowy w kierunku Kielc należy do tych wyjątków, których nie obsługują Koleje Śląskie, lecz nadal Przewozy Regionalne. Przy tym przewoźniku pozostały bowiem tzw. połączenia stykowe, czyli między województwem śląskim a ościennymi. Linia do Kielc przechodzi obecnie generalny remont, czego efektem jest już teraz krótszy czas jazdy. Np. w relacji Częstochowa – Koniecpol wynosi on dla pociągów zatrzymujących się na każdej stacji ok. 50 min, podczas gdy przed remontem sięgał 1,5 godz. Tym samym kolej może powalczyć o pasażerów, którzy w ostatnich latach przesiedli się do autobusów. Te pokonują trasę z Częstochowy do Koniecpola w czasie 50-70 min, ale wiele zależy od warunków drogowych. W Częstochowie przebudowywany jest wiadukt nad DK1 na Aniołowie, a wkrótce rozpocznie się remont ul. Warszawskiej. [...czytaj wicej...]

Remont protezy koniecpolskiej z poślizgiem

Do 30. listopada powinny zostać zakończone prace remontowe odcinka linii nr 61 Koniecpol – Turów. Termin nie został dotrzymany z uwagi na problemy z budową geologiczną terenu. W lipcu tego roku rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę infrastruktury kolejowej na linii nr 61 Kielce – Fosowskie, na odcinku Koniecpol – Turów. Oddział Południowy Centrum Realizacji Inwestycji w Katowicach, który w maju ogłosił przetarg, wybrał na wykonawcę robót budowlanych konsorcjum polskich firm. Jego liderem było Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej z Krakowa, a w skład wchodziły ponadto: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Tor” z Mysłowic i ZUE S.A. z Krakowa. – To było bardzo trudne zadanie inwestycyjne z uwagi na bardzo szeroki zakres robót budowlanych. Nikt przed nami w Polsce nie realizował go w takim tempie i w takiej skali – wyjaśnia Józef Wójcik, prezes PNUIK w Krakowie. [...czytaj wicej...]