Czyj jest Pałac w Koniecpolu?

W sprawie pałacu w Koniecpolu Naczelny Sąd Administracyjny dwukrotnie uchylał decyzję ministra rolnictwa i wojewody śląskiego o przejęciu przez Skarb Państwa zespołu parkowo – pałacowego. Nadzieję na odzyskanie dawnej magnackiej rezydencji mają spadkobiercy rodu Potockich, dziś mieszkający w Paryżu.

Wszystko odżyło w połowie lat 90 – tych poprzedniego stulecia, kiedy zmiany ustrojowe i prawne w Polsce umożliwiły podejmowanie starań o zwrot znacjonalizowanych po zakończeniu II wojny światowej majątków. W Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Myszkowie toczy się postępowanie o przekazanie koniecpolskiego obiektu z powrotem w ręce Potockich. Władze samorządowe Koniecpola uważają te roszczenia za nieuzasadnione, ponieważ spalony pałac został w latach 1956 – 1959 odbudowany przez ówczesne Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych. Teraz mieści się tam Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz