Jubileusz 30-lecia posługi w Parafii Św. Michała Archanioła w Koniecpolu ks. proboszcza Kazimierza Bogdała

Minęło 30 lat Twojej pracy duszpasterskiej w Parafii Świętego Michała Archanioła w Koniecpolu.

Lata te były znaczone wytrwałą pracą i działalnością w wielu obszarach życia – wspólnoty parafialnej i miejskiej.

Pełnić funkcję publiczną w dzisiejszej rzeczywistości nie jest sprawą prostą ani łatwą. Funkcję taką pełni również każdy ksiądz a szczególnie ten, który ma za zadanie przewodzić wspólnocie parafialnej jako proboszcz.
Mówię to z własnego doświadczenia życiowego pełniąc obowiązki Burmistrza Koniecpola, choć nieporównywalnie krócej.

W 1987 roku skierowany przez Księdza Biskupa Stanisława Szymeckiego rozpoczął Ksiądz swoją posługę proboszczowską w naszej Parafii.

Rozpoczęła się Twoja trudna i odpowiedzialna praca. O jej efektach materialnych – tych, które można zobaczyć w gmachu wspaniałej świątyni, jej wyglądzie wewnętrznym i zewnętrznym, w otoczeniu kościoła, salach parafialnych i cmentarzu, można by o tym jeszcze wiele mówić.

Innym równie ważnym, może i najważniejszym, elementem tej systematycznej pracy jest kształtowanie ducha i postaw etycznych parafian, posługa duszpasterska od najmłodszego aż do najstarszego pokolenia.
Efekty tej pracy są niemierzalne i przychodzą nieraz po długim czasie. Twoja posługa zapisze się nie tylko w kronikach parafii i miasta, ale przede wszystkim w naszych sercach i pamięci.

Dzisiaj, w dniu uroczystego jubileuszu 30 – lecia posługi kapłańskiej w naszej Parafii chcę złożyć serdeczne podziękowania i czynię to w imieniu władz, samorządu i wspólnoty samorządowej mieszkańców miasta a również jako od urodzenia parafianin.

Dziękuję za bardzo dobrą współpracę z samorządem i wspólne „budowanie” naszej małej społeczności Koniecpola, za uczestnictwo w jego życiu.
Ksiądz nigdy nie wprowadzał podziałów, ale zawsze łączy i wspiera wszystkie dobre inicjatywy i zamierzenia samorządu modląc się o błogosławieństwo dla Miasta i jego mieszkańców. Zawsze możemy liczyć na wsparcie, pomoc, życzliwą poradę, rozwagę, szczery uśmiech i poczucie humoru, często rozładowujące trudną sytuację.

Dziękuję za wspieranie w organizowaniu uroczystości jubileuszowych, za podejmowanie różnych inicjatyw wychowawczych, kulturalnych i społecznych w Koniecpolu. Wspólnie z samorządem świadczyłeś pomoc dla tych parafian, ale i mieszkańców z innych parafii, którym przychodzi żyć najtrudniej: ubogich, niepełnosprawnych i samotnych.
Za to wszystko jak również za te działania służące dobru wspólnemu, których nie wymieniłem, serdecznie i publicznie dziękuję!

Życząc Księdzu Proboszczowi dużo błogosławieństwa Bożego w dalszym kapłańskim życiu i wypełnianiu swojego powołania pozostajemy z wyrazami duchownej łączności i szacunku.
Niech opieka św. Kazimierza, Twojego Patrona, zawsze Ci towarzyszy tak, jak nasza modlitwa i pamięć. Szczęść Boże!

Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol – Ryszard Suliga

Share This:

Comments

comments