Zapraszamy na turniej im. Adolfa Ślusarczyka

W niedzielę 10 kwietnia w Koniecpolu już po raz dwudziesty odbędzie się turniej tenisa stołowego im. Adolfa Ślusarczyka.

Regulamin rozgrywek:

I CEL
– Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

II Organizatorzy – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu i Hala Sportowa w Koniecpolu. 

III Miejsce zawodów – Hala Sportowa w Koniecpolu, ul. Szkolna 17.

IV Termin rozgrywek – 10.04.2015 r. – godzina 10:00.

V Uczestnicy:
– zgłaszanie uczestnictwa – 30 min przed otwarciem turnieju,
– za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

VI Kategorie wiekowe:
– amatorzy (bez licencji ZTS),
– open (wszyscy chętni).

VII Nagrody – we wszystkich kategoriach dla najlepszych trzech zawodników organizatorzy przewidzieli puchary.

IX Wpisowe: Od każdej kategorii 10 zł.

IX Postanowienia końcowe – organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. W sprawach spornych nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

X Poczęstunek – dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali poczęstunek (kiełbaski).

 

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz