Konkurs fotograficzny „Najpiękniejszy zakątek Koniecpola w obiektywie”

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola

Serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie fotograficznym pt.

„Najpiękniejszy zakątek Koniecpola w obiektywie”

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na uroki naszego miasta i gminy, poprzez prezentację prac fotografów amatorów o walorach historycznych i przyrodniczych gminy Koniecpol. 
Konkurs trwa od 16 listopada do 18 grudnia 2009 roku. 
Szczegóły zawarte w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola z siedzibą w Koniecpolu ul. Zamkowa 27 zwany dalej Organizatorem. Konkurs trwa od 16 listopada do 18 grudnia 2009 r.
 2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na uroki naszego miasta i gminy, poprzez prezentację prac fotografów amatorów o walorach historycznych i przyrodniczych gminy Koniecpol.
 3. W konkursie może brać udział każdy za wyjątkiem członków Zarządu TPK , członków Jury.
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie

 

Przepisy dotyczące prac

 1. Konkurs rozstrzygnięty będzie w czterech kategoriach wiekowych:
  • Szkoła Podstawowa
  • Gimnazjum
  • Szkoła Ponadgimnazjalna
  • Osoby dorosłe
 2. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 5 prac.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
 4. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby TPK
 5. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu 15×21 cm.
 6. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora lub godłem, opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania oraz kategorią wiekową. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
 7. Do dużej koperty zaadresowanej Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” należy włożyć oznaczoną pracę (prace) oraz drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem lub imieniem i nazwiskiem, która zawierać będzie w środku informacje z następującymi danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym ze zdjęć oraz następującą, podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „Najpiękniejszy zakątek Koniecpola w obiektywie” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”

Data, nazwisko i imię, podpis

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz