Ludzie płakali ze szczęścia

Tuż przed Wigilią, 21 grudnia 2016 r., w miejscowości Kuźnica Grodziska nastąpiło uroczyste otwarcie wodociągu, wybudowanego dla gminy Koniecpol, dzięki wsparciu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Woda popłynęła do gospodarstw domowych w miejscowościach: Wólka, Załęże, Kuźnica Grodziska, Oblasy i w części Dąbrowy. Podczas uroczystości szczególne podziękowania przekazano dla Pani Premier Beaty Szydło, którą reprezentowali wojewoda Jarosław Wieczorek i wicewojewoda Mariusz Trepka.

W czerwcu 2015 roku ponad 1,5 tysiąca mieszańców gminy Koniecpol w miejscowościach: Rudniki, Zaróg, Piaski, Pękowiec, Rudniki Kolonia, Dąbrowa, Teodorów, Wólka, Kuźnica Grodziska, Załęże, Oblasy, Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Koniawy, Przedmieścia Podstocza i Przysieki oraz ulic Mickiewicza i Kościuszki w Koniecpolu, zostało odciętych od wody. Był to efekt długotrwałej suszy, wskutek której wyschły studnie.

 

Palącą potrzebą była zatem budowa systemu wodociągowego. Na to jednak nie było pieniędzy, gmina nie mogła wziąć też pożyczki z powodu ogromnego zadłużenia. W sukurs przyszedł nowo wybrany rząd z premier Beatą Szydło na czele, który przekazał celową dotację na konieczną inwestycję. 25 stycznia 2016 roku, podczas wizyty w Koniecpolu, mieszkańcom gminy Koniecpol i burmistrzowi Ryszardowi Sulidze premier rządu Beata Szydło osobiście obiecywała konkretną pomoc. – Jeszcze w tym roku będzie zrealizowany etap budowy wodociągu dla mieszkańców gminy Koniecpol. Nie zostawimy ludzi bez pomocy – mówiła premier Szydło. I przyrzeczenie dopełniło się 21 grudnia. W tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie zakończonego jednego etapu inwestycji. Ale woda w domach popłynęła już wcześniej i jak relacjonował „GCZ” burmistrz Ryszard Suliga: „Ludzie płakali ze szczęścia”.

Ale z początku było do płaczu z innego powodu. Nowy burmistrz Ryszard Suliga (wybrany w 2014 roku) dosłownie w pierwszych dniach urzędowania stanął przed problemem, z którym gmina sama nie mogła się uporać. Pukał wszędzie, jednak dla poprzedniego rządu PO-PSL sprawa budowy wodociągu dla mieszkańców Koniecpola nie należała do priorytetowych. Nikt z ówczesnych decydentów gminie nie pomógł.

Po ostatnich wyborach parlamentarnych burmistrz Ryszard Suliga ponownie rozpoczął batalię. Napisał do premier Beaty Szydło z prośbą o wsparcie oraz przyjazd do gminy. Reakcja była natychmiastowa. – Otrzymałem odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że sprawę do analizy w trybie pilnym przekazano do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Ochrony Środowiska. Pismo z kancelarii Pani Premier minister Mariusz Błaszczak otrzymał 2 stycznia 2016 roku, do mnie dotarło 8 stycznia. To dało nam nadzieję – mówił „GCz” burmistrz Suliga.W pierwszych dniach urzędowania gminę odwiedził wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Inspekcja w terenie odbyła się w obecności dyrektora Wydziału Kryzysowego ŚUW i dyrektora Wydziału Finansowego. Po kilku dniach burmistrz Suliga otrzymał informację, by jak najszybciej przygotować dokumentację z analizą sytuacji. 20 stycznia 2016 roku burmistrz Suliga, wraz z pilotującym z ramienia częstochowskich parlamentarzystów sprawę posłem PiS Szymonem Giżyńskim, udał się do Warszawy. Poseł Giżyński od początku wspierał burmistrza Koniecpola. W pierwszych dniach stycznia 2016 roku w programie telewizyjnym „Prosto z Polski” podkreślał, że będzie czynił wszelkie starania, by sprawą – skutecznie – zainteresować obecny rząd i nie pozostawić mieszkańców bez pomocy. Rozmowy w Ministerstwie okazały się rzeczowe i przyniosły konkretne rozwiązanie problemu.

Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol została podzielona na trzy następujące etapy, koszt inwestycji wyniesie około 16 milionów złotych. 21 grudnia oddano drugi etap budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Dąbrowa, Załęże, Kuźnica, Grodziska, Wólka, Oblasy. Długość wykonanych sieci wodociągowe wynosi: 11.824,9 mb. Wykonano też 222 szt. przyłączy wodociągowych o długości 5.259,0 mb. Dodatkowo nastąpiła potrzeba wykonania odcinka sieci wodociągowej z Teresów do Załęża w celu połączenia istniejącego wodociągu miejskiego w Teresów z wodociągiem zrealizowanym w Załężu, którego zadaniem jest dostarczanie wody dla sieci wodociągowej w Załężu, Dąbrowie, Kuźnicy Grodziskiej, Wólce, Oblasach. Wodociąg Teresów-Załęże będzie pełnił rolę tymczasowego zasilania w wodę. Docelowo, po wybudowaniu ujęcia wody w Rudnikach, umożliwi zasilanie rezerwowe dla całego wodociągu w północno-wschodniej części Gminy Koniecpol. Długość sieci wodociągowej Teresów- Załęże: 2305,19 mb. Koszt budowy tego odcinka wyniósł 380.500 zł.

Do zrealizowania pozostaje pierwszy etap – przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości: Rudniki, Kolonia Rudniki, Piaski-Pekowiec, Zaróg, Teodorów, Dąbrowa, oraz ujęcia wody w m. Rudniki. Prace projektowe i uzyskanie pozwolenia w budowę są na etapie opracowywania. Realizacja tego etapu przewidziana jest w 2017 r w zależności od pozyskania środków finansowych. Do wykonania jest ok. 14,5 km sieci wodociągowej, ok. 130 przyłączy i ujecie wody w m. Rudniki. Zakończenie pierwszego i drugiego etapu budowy umożliwi 978 osobom korzystanie z sieci wodociągowej.

Etap trzeci inwestycji obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej i budowę wodociągów w m. Wąsosz, Łysaków, Kuźnica Wąsowska, Łysiny i w mieście Koniecpol ul. Kościuszki, Koniawy, Mickiewicza. Do wykonania będzie ok. 14,6 km sieci wodociągowej i ok. 110 przyłączy. Dzięki tej inwestycji blisko. 385 osób będzie mogło bez przeszkód korzystać z wodociągów. Projekt dla tej inwestycji jest w etapie opracowania. Jego koszt to 171.708,00 zł. Budowa wodociągu planowana jest w 2017 r. w zależności od pozyskania środków finansowych.

źródło http://www.gazetacz.com.pl/

Share This:

Comments

comments