MAM HAKA NA RAKA

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KONIECPOLU W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU „MAM HAKA NA RAKA” ZACHĘCAJĄ DO WYKONYWANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych już po raz czwarty przystąpił do Ogólnopolskiego Programu „Mam Haka na Raka”. Tematem przewodnim 6 edycji jest rak skóry – czerniak.

Głównym zadaniem postawionym przed uczniami jest propagowanie postaw prozdrowotnych skierowanych do ich najbliższego otoczenia. W skład zespołu realizującego zadania programu wchodzą uczniowie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego – Katarzyna Jęczmyk, Klaudia Makówka, Dominik Majczak, Dawid Samek i Adrian Machera. Opiekunem zespołu jest pani mgr Małgorzata Janiszewska. W ramach realizacji programu młodzież pragnie dotrzeć do jak największej liczby osób i przekonać, że profilaktyka jest najlepszym sposobem walki z chorobą. Dzięki pomocy pani dyrektor mgr Małgorzaty Migalskiej młodzieży udało się uzyskać Patronat Starosty Częstochowskiego, który jest wielkim wyróżnieniem i szczególnie podkreśli charakter prowadzonych działań.

W dniu 1 lutego zespół zorganizował w centrum miasta „Dzień Hakowicza”, podczas którego uczniowie rozdawali opracowane wcześniej ulotki oraz promowali Dzień Drzwi Otwartych w Ośrodkach Onkologicznych. W tym dniu odbyła się również zbiórka podpisów pod deklaracją „Zachęcę jedną osobę do wykonywania badań profilaktycznych” Aby zwiększyć promocję profilaktyki nowotworowej, młodzież nawiązała współpracę z różnymi instytucjami, które zostały poproszone o podarowanie symbolicznych dotacji finansowych przeznaczonych na wydrukowanie ulotek.

Wiele osób i instytucji wsparło prowadzone działania, przyczyniając się w ten sposób do poszerzenia wiedzy na temat profilaktyki nowotworowej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZAPRASZA WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE POSZERZENIEM WIEDZY
NA TEMAT PROFILAKTYKI RAKA SKÓRY
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ DOTYCZĄCĄ CZERNIAKA,
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 LUTEGO 2013R. O GODZ. 10.00 W ZSP.

Więcej informacji na temat celu, założeń i głównej idei programu „Mam Haka na Raka” znajdą Państwo na stronie: www.mamhakanaraka.pl

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz