Pilica wystąpiła z brzegów

Może nam się nie przelewa ale za to powodzi.
Woda w Pilicy na dzień 17.05.2010 godzina 16:40.
Fotografia z mostu na ulicy Chrząstowskiej / Koniecpol

Gm. Koniecpol: zalane sołectwa: Łyskaów, Kuźnica Wąsowska, Wąsosz, Sokołowice, Radoszewnica, Wólka, Kuźnica Grodziska, Rudniki. Nieprzejezdne drogi: Koniecpol-Wąsosz-Kuźnia Wąsowska, Załęże-Sokołowice, Koniecpol-Radoszewnica. Gm. Kamienica Polska: nieprzejezdne są drogi w m. Rudnik Wielki (przy ujęciu wody), w Kamienicy Polskiej (ul. Magazynowa), łącznik między Kamienicą Polską (ul. Konopcnickiej), a Zwadą (ul. Botaniczna). Zalany jest 1 most, podtopionych ok. 40 budynków mieszkalnych i gospodarczych, zalane są 2 budynki mieszkalne, zagrożone są ujęcia wody, przepompownia i oczyszczalnia ścieków.

fot. Arkadiusz Złotnicki

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz