Po sesji powiatu częstochowskiego

W obchodzonym dziś Światowym Dniu Wody otrzymaliśmy piękny prezent od powiatu częstochowskiego i bardzo za niego dziękujemy – mówił podczas dzisiejszej (22 marca) sesji Rady Powiatu burmistrz Koniecpola Ryszard Suliga dziękując radnym za jednogłośną zgodę na udzielenie pomocy finansowej gminie Koniecpol w wysokości 20 tys. zł na usuwanie i łagodzenie skutków braku wody w miejscowościach dotkniętych suszą. – Jest nam niezmiernie miło, że już po raz drugi Starostwo nie pozostawiło biednego Koniecpola bez pomocy, tym bardziej, że powiat częstochowski jest jedynym samorządem, który odpowiedział na nasze prośby o wsparcie.

Podczas sesji radni także jednogłośnie przyjęli stanowisko popierające dzierżawcę szpitala w Blachowni – Polską Grupę Medyczną – w negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczących rozszerzenia zakresu działalności szpitala poprzez ponowne uruchomienie oddziałów: anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowanych ze środków publicznych. Uczestnicząca w obradach (wraz z dyrektorem szpitala Tomaszem Kołodziejskim) prezes PGM Joanna Szyman przedstawiła krótko finansową sytuację szpitala i wyjaśniła, dlaczego tak ważne jest dla rozwoju placówki utworzenie ww. oddziałów, a zwłaszcza oddziału intensywnej terapii i neonatologii. Radny Janusz Przybylski zwrócił także uwagę na konieczność zdobycia kontraktu z NFZ i ponownego uruchomienia poradni przyszpitalnych, niezbędnych dla prawidłowego kontynuowania leczenia przez pacjentów.

 

Tematem, który wywołał ożywioną dyskusję radnych była ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w naszym powiecie. Wicestarosta Henryk Kasiura, nie ukrywał, iż nie jest ona najlepsza i skrytykował bierność instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, czyli zarządzających ciekami wodnymi Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Warszawie i w Poznaniu, a także w pewnym stopniu Śląskiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w Katowicach . Wicestarosta poinformował radnych, że Zarząd Powiatu zamierza zorganizować spotkanie poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w naszym regionie i zaprosić do udziału w nich szefów ww. instytucji. Radni poparli ten pomysł i zgłosili chęć udziału w takim spotkaniu.

Miłym akcentem dzisiejszych obrad było wręczenie Stypendiów Starosty ( 1000 zł na semestr) najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Otrzymali je: uczennica LO w Kamienicy Polskiej Emilia Zamorowska (średnia ocen 5,26) oraz uczeń Technikum Handlowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu Piotr Kozieł (średnia ocen 4,94) – zwycięzca wojewódzkiego konkursu historycznego, w imieniu którego nagrodę odebrała dyrektorka ZSP, gdyż uczeń uczestniczył w tym czasie w konkursie ogólnopolskim.

Ponadto radni wysłuchali informacji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim i przyjęli wszystkie pozostałe, przewidziane w porządku obrad uchwały.

źródło gazetacz.com.pl

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz