Remont protezy koniecpolskiej z poślizgiem

Do 30. listopada powinny zostać zakończone prace remontowe odcinka linii nr 61 Koniecpol – Turów. Termin nie został dotrzymany z uwagi na problemy z budową geologiczną terenu.

W lipcu tego roku rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę infrastruktury kolejowej na linii nr 61 Kielce – Fosowskie, na odcinku Koniecpol – Turów. Oddział Południowy Centrum Realizacji Inwestycji w Katowicach, który w maju ogłosił przetarg, wybrał na wykonawcę robót budowlanych konsorcjum polskich firm. Jego liderem było Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej z Krakowa, a w skład wchodziły ponadto: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Tor” z Mysłowic i ZUE S.A. z Krakowa.

– To było bardzo trudne zadanie inwestycyjne z uwagi na bardzo szeroki zakres robót budowlanych. Nikt przed nami w Polsce nie realizował go w takim tempie i w takiej skali – wyjaśnia Józef Wójcik, prezes PNUIK w Krakowie.

 

15 nowych obiektów
W ramach przewidywanych przetargiem prac należało przede wszystkim dokonać opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej. Poza tym dokonać nie tylko wymiany torów, oczyszczenia mechanicznego podsypki czy ścinania ław torowiska, ale także podbijania i regulacji położenia torów w planie i profilu, wymiany wstawek szynowych, odwodnienia przejazdów, budowy drenaży wgłębnych, wzmocnienia podtorza oraz wymiany 17 rozjazdów w stacjach Koniecpol, Julianka i Turów.

W tym ostatnim elemencie zakres robót przewidywał wymianę elektrycznych napędów zwrotnicowych wraz z mocowaniami, demontaż mechanicznych napędów zwrotnicowych, rygli i elementów tras pędnikowych, a także montaż urządzeń do ręcznego przestawiania zwrotnic oraz zamków zwrotnicowych ryglowych.

– Poza tym wyremontowanych miało być 15 obiektów inżynieryjnych. Wymianie podlegały urządzenia sterowania ruchem na tym odcinku, a także nastąpić miał demontaż i budowa na długości 26 kilometrów sieci trakcyjnej. Tego ostatniego niestety nie udało się nam zrealizować w terminie z uwagi na trudne warunki geologiczne terenu, uniemożliwiające montaż nowych słupów. Nie wiedzieliśmy o tych warunkach przed przystąpieniem do przetargu, dlatego też aneksowaliśmy umowę – dodał prezes Wójcik.

Szybciej do stolicy
Obiektywne trudności potwierdził Krzysztof Łańcucki, rzecznik PKP PLK. – Termin zakończenia prac na odcinku Koniecpol – Turów został przedłużony do 21 stycznia 2013 r. Przyczyną zmiany były problemy związane z budową geologiczną terenu – wyjaśnił.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa infrastruktury kolejowej na linii nr 61 odcinek Koniecpol – Turów” jest finansowane w 90% z Funduszu Kolejowego i w 10% z budżetu PKP PLK S.A.

Przypomnijmy: wspomniany odcinek linii nr 61 jest częścią połączenia kolejowego z Warszawy przez Częstochowę, Opole do Wrocławia. Dzięki realizacji przebudowy na całej długości „protezy koniecpolskiej” – co planowane jest na koniec 2014 roku – o około 1,5 godziny skróci się czas przejazdu miedzy Warszawą a stolicą Dolnego Śląska.

źródło kurierkolejowy.eu

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz