Rok Chopinowski w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Koniecpolu

Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Chopinowskim to ogromna szansa na promocję polskiej kultury i sztuki na świecie. Jest to wspaniała możliwość poznania naszego dziedzictwa narodowego. Najznakomitszy polski kompozytor i pianista Fryderyk Chopin urodził się 01 marca 1810r. w Żelazowej Woli. Jego wkład w rozwój muzyki romantyzmu jest nieoceniony i stanowi natchnienie dla rzeszy wielu muzyków w kraju i na świecie. Jego działania są ponadczasowe, a znaczenie utworów Chopina wykracza poza wymiar artystyczny.

Fryderyk Chopin stał się legendą, jego twórczość jest bliska sercu wielu pokoleń.

Z okazji, iż w 2010roku przypada 200-rocznica urodzin Fryderyka Chopina Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Koniecpola ogłosił konkurs międzyszkolny dotyczący osoby wybitnego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina.

  Konkurs ogłoszono w kategorii:

 • prezentacja multimedialna
 • prace plastyczne
  W dniu 12.04.2010r. międzyszkolna komisja w składzie:

 • Pani Edyta Młyńska – wicedyrektor ZSP w Koniecpolu – przewodnicząca
 • Pan Paweł Krzyszczyk – nauczyciel j. angielskiego ZSP w Koniecpolu – członek
 • Pani Zdzisława Domoradzka – nauczyciel j. polskiego ZS Nr2 w Koniecpolu – członek
 • Pani Anna Gładysińska – Złotnicka – nauczyciel plastyki ZS Nr1 w Koniecpolu – członek

dokonała podsumowania i wyłoniła oraz nagrodziła prace uczniów.

W kategorii – prezentacja multimedialna

  Szkoły Podstawowe:

 • Miejsce I – Patrycja Wypart -SP w Starym Koniecpolu – nagroda książkowa + dyplom
 • Miejsce II – Aldona Bukowska – SP w Starym Koniecpolu – nagroda książkowa + dyplom
 • Miejsce III – Przemysław Duś – SP w Starym Koniecpolu – nagroda książkowa + dyplom
  Szkoły Gimnazjalne:

 • Miejsce I – Paulina Migalska – Gimnazjum Nr 1 w Koniecpolu – nagroda książkowa + dyplom
  Szkoły Ponadgimnazjalne:

 • Miejsce I – Małgorzata Olak oraz Paula Sobala – ZSP w Koniecpolu – nagroda książkowa + dyplom
 • Miejsce II – Dorota Kulik – ZSP w Koniecpolu – nagroda książkowa + dyplom
 • Miejsce III – Mateusz Jędryka – ZSP w Koniecpolu – nagroda książkowa + dyplom

W kategorii – prace plastyczne

  Szkoły Podstawowe:

 • Miejsce I – Aleksandra Nowakowska – SP w Łysinach – nagroda książkowa + dyplom
 • Miejsce II – Dominik Kołdon – SP w Łysinach – nagroda książkowa + dyplom
  Szkoły Gimnazjalne:

 • Miejsce I – Patryk Auguściam – Gimnazjum Nr 2 w Koniecpolu – nagroda książkowa + dyplom
 • Miejsce II – Karolina Turczyn – Gimnazjum Nr 2 w Koniecpolu – nagroda książkowa + dyplom
 • Miejsce III – Katarzyna Łukasik – Gimnazjum Nr 1 w Koniecpolu – nagroda książkowa + dyplom
  Wyróżnienie:

  Adrianna Jarczyńska – Gimnazjum Nr 2 w Koniecpolu – dyplom

  Szkoły Ponadgimnazjalne:

 • Miejsce I – Adrianna Klimas – ZSP w Koniecpolu – nagroda książkowa + dyplom
 • Miejsce II – Agnieszka Gorzelańczyk – ZSP w Koniecpolu – nagroda książkowa + dyplom
 • Miejsce III – Mateusz Migalski – ZSP w Koniecpolu – nagroda książkowa + dyplom
  Wyróżnieni:

 • Dagmara Chrzuszcz – dyplom
 • Katarzyna Mofina – dyplom
 • Monika Nowak – dyplom

Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom opiekunom za udział w konkursie.

Gratulujemy zwycięzcom.
Nagrody zostaną wręczone podczas obchodów Dni Koniecpola.

Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
mgr Małgorzata Migalska

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz