Szkolenia z dofinansowaniem UE „Czas na rozwój”

Projekt „Czas na rozwój!”.

Grupę docelową projektu stanowić będzie 140 osób (84 kobiet i 56 mężczyzn)

 • o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie co najwyżej na poziomie średnim lub ponadgimnazjalnym),
 • w wieku powyżej 30. roku życia,
 • bezrobotnych (80% liczby uczestników) lub biernych zawodowo (20% liczby uczestników),
 • zamieszkujących obszar województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Uczestnikom i uczestniczkom projektu oferujemy:

 • Identyfikację i opracowanie indywidualnego planu działania (6 godzin).
 • Grupowe doradztwo zawodowe (12 godzin).
 • Pośrednictwo pracy (6 godzin).
 • Indywidualne doradztwo zawodowe (4 godziny).
 • Udział w jednym ze szkoleń zawodowych w zakresie: Rachunkowość/księgowość (100 godzin); – Kadry i płace (80 godzin); Kosmetyczka (100 godzin); Obsługa klienta i techniki sprzedaży (40 godzin); Grafika komputerowa (55 godzin – szkolenie możliwe na terenie Koneicpola).
 • Udział w jednym ze szkoleń rozwijających w zakresie: Autoprezentacja (15 godzin), Zarządzanie czasem (15 godzin).
 • Trzymiesięczne staże zawodowe (podczas staży zapewniamy: pokrycie kosztów badań lekarskich, stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW).
 • Stypendium szkoleniowe podczas szkoleń zawodowych i rozwijających.
 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Catering i materiały szkoleniowe w ramach doradztwa grupowego i szkoleń.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z panem Sebastianem Ślempem tel. 501 187 209

Share This:

Comments

comments