Uniwersytet Trzeciego Wieku. Inauguracja Nowego Roku Akademickiego

Już po raz trzeci słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koniecpolu uczestniczyli w inauguracji nowego roku akademickiego. Tegoroczna uroczystość odbyła się w środę (4 października) w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. Oprócz słuchaczy uczestniczyli w niej m.in. poseł na Sejm RP Halina Rozpondek przedstawiciele władz samorządowych powiatu częstochowskiego na czele ze starostą Krzysztofem Smelą i członkiem Zarządu Powiatu Janem Miarzyńskim, burmistrz miasta i gminy Koniecpol Ryszard Suliga wraz ze swym zastępcą Gwidonem Jelonkiem, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego przy Akademii Im. Jana Długosza w Częstochowie oraz liczni sympatycy i sponsorzy wspierający działalność Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koniecpolu.

Starosta Krzysztof Smela podziękował władzom i członkom Stowarzyszenia za działalność na rzecz aktywizacji osób starszych, wspieranie ich aktywności intelektualnej oraz podejmowanie działań zmierzających do nawiązywania i utrzymywania więzi społecznych. Słuchaczom Uniwersytetu życzył sukcesów w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności oraz satysfakcji z uczestnictwa w zajęciach służących nie tylko poszerzaniu wiedzy, ale także utrzymywaniu sprawności fizyczne i psychicznej.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koniecpolu Maria Falana poinformowała, że w pierwszym roku działalności Stowarzyszenia słuchaczy było nieco ponad trzydziestu. W tym roku akademickim w zajęciach uczestniczyć będzie 86 mieszkańców Koniecpola i okolic. Mogą oni brać udział w zajęciach informatycznych, ruchowych, uczyć się języków obcych (angielski i niemiecki), uczestniczyć w licznych imprezach kulturalnych oraz w lekcjach tańca towarzyskiego, a także w wycieczkach do ciekawych miejsc nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Co ciekawe, przy Uniwersytecie działa grupa teatralna wspierana przez koniecpolski Dom Kultury, która podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018 zaprezentowała 45-minutowy spektakl „W uzdrowisku to jest…”. Został on bardzo dobrze przyjęty przez publiczność, a aktorów nagrodzono gromkimi brawami.

źródło http://czestochowa.powiat.pl

Share This:

Comments

comments