Wykopaliska w Koniecpolu

Od 10 sierpnia 2009 roku przez kolejne trzy tygodnie na terenie pałacu w Chrząstowie – Koniecpolu prowadzone są badania archeologiczno – architektoniczne.

Prowadzi je ekipa Katedry Archeologii Historycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Badaniami kieruje prof. dr hab. Leszek Kajzer, przy współpracy mgr Aleksandra Andrzejewskiego i dr Tomasza Olszackiego. W badaniach uczestniczą także studenci archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Nie jest to pierwsza wizyta archeologów w Koniecpolu. W ubiegłym roku od 16 do 30 czerwca trwały wstępne – sondażowe badania archeologiczne, których efekty zachęciły naukowców do dalszych działań, a także wprowadziły wiele istotnych zmian w stosunku do dotychczasowego stanu wiedzy o tym obiekcie. W trakcie badań ustalono, iż pierwotny plan pałacu przedstawiał się zupełnie inaczej, niż współczesna budowla. Była to najpewniej bryła na rzucie mocno wydłużonego prostokąta, o szerokości około 15,0 m, przy długości około 50, 0 m. W trakcie badań odkryto mur łączący korpus główny z wieżą północno – wschodnią oraz zachodni mur pałacu. Odkryto także, iż narożniki północne opięte były alkierzowymi wieżami. Jedna z takich wież zachowała się do dnia dzisiejszego lecz w zmienionej formie. Wg archeologów nie ulega wątpliwości, iż rezydencja, którą rozpoczął budować Aleksander Koniecpolski a kontynuował hetman Stanisław Koniecpolski była znacznie większa niż obecnie istniejący pałac. Być może obiekt ten został przebudowany w końcu XVIII wieku przez Michała Czapskiego lub Aleksandra Potockiego. Rozebrano wówczas narożne wieże, pozostawiając jedynie północno – zachodnią oraz skrócono pałac do długości około 39 m.

Agnieszka Sobalak
Na podstawie:
„Sprawozdanie z badań archeologiczno – architektonicznych prowadzonych w rejonie pałacu w Chrząstowie – Koniecpolu, w dniach od 16 – 30 czerwca 2008 roku” Aleksander Andrzejewski, Leszek Kajzer, Tomasz Olszacki.
www.tpk-koniecpol.strefa.pl

Share This:

Comments

comments