Wymiana pieców – ograniczenie CO2

Gmina Koniecpol przygotowuje się do składania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie w ramach „Programu Ograniczenia Emisji” poprzez wymianę źródła ciepła. W zakresie wymiany źródła ciepła otrzymanie dofinansowania możliwe jest wyłącznie na :

  • kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym , spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 ,
  • kotły opalane biomasą , spełniające wymogi 4 lub 5 klasy , wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012;

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych (posiadające tytuł prawny) z wyłączeniem obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza .

Kosztami kwalifikowanymi dofinansowanych zadań są wyłącznie nakłady niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego czyli wymiany źródła ciepła . Za koszty kwalifikowane uznane zostaną wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami VAT w okresie od 1.03.2017 r. do 31.10.2017 r.

Wysokość dofinansowania będzie wynosić 2 tys. zł lecz nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych . Warunkiem uzyskania dofinansowania jest fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła (potwierdzone zezłomowanie).

Mieszkańcy , którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania na wymianę pieca mogą składać deklaracje w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego br. do godz. 13.00 .

Deklaracje można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrząstowska 6a w pok. nr 21 (parter) w godz. 7.30-14.30 lub na kancelarię pok. 15a w godzinach pracy urzędu , drogą pocztową na adres UMiG oraz elektroniczną na adres e-mail: ochronasrodowiska@koniecpol.pl z dopiskiem „deklaracja-wymiana pieca”.

DEKLARACJA

Autor: Marta Młyńska-Klimas źródło koniecpol.pl

Share This:

Comments

comments