Wystąpienie pokontrolne – MPK Sp z o.o.

Najwyższa Izba Kontroli przekazuje wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Koniecpolu Sp z o.o.

Skan dokumentu w załączniku.

Załącznik

Share This:

Comments

comments