XVII otwarty turniej tenisa stołowego im. Adolfa Ślusarczyka

16 i 17 marca w Koniecpolu zostanie rozegrany XVII otwarty turniej tenisa stołowego im. Adolfa Ślusarczyka.

Regulamin rozgrywek:
I CEL – Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
II Organizatorzy – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu i Hala Sportowa w Koniecpolu.
III Miejsce zawodów – Hala Sportowa w Koniecpolu, ul. Szkolna 17.
IV Termin rozgrywek – 16.03.2013r. – godzina 9.00 oraz 17.03.2013r. – godzina 10.00.

 

V Uczestnicy:
– zgłaszanie uczestnictwa – godzinę przed otwarciem turnieju
– za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

VI Kategorie wiekowe
16.03.2013r.
KAT. I – Szkoły podstawowe: dziewczęta i chłopcy
KAT. II – Szkoły gimnazjalne: dziewczęta i chłopcy
KAT. III – Szkoły ponadgimnazjalne: dziewczęta i chłopcy

17.03.2013r.
KAT. IV – OPEN Mężczyźni – DO 45 lat
– OPEN Mężczyźni – POWYŻEJ 45 lat
Do KAT. OPEN wpisowe – 15 zł.

VII Nagrody – Za miejsce pierwsze w kategorii wiekowej ( I – III ) – statuetka, za miejsca drugie oraz trzecie medal i dyplom, a za czwarte miejsce dyplom. W kategoriach OPEN za zajęcie miejsc 1-3 – puchary.
VIII Postanowienia końcowe – Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

 

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz