Zapraszamy na turniej im. Adolfa Ślusarczyka

W sobotę i niedzielę 1 i 2 kwietnia w Koniecpolu już po raz dwudziesty pierwszy odbędzie się turniej tenisa stołowego im. Adolfa Ślusarczyka.

Regulamin rozgrywek:

I CEL
– Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

II Organizatorzy – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu i Hala Sportowa w Koniecpolu.

III Miejsce zawodów – Hala Sportowa w Koniecpolu, ul. Szkolna 17.

IV Termin rozgrywek:
kategorie A, B, C, D – 01.04.2017 r. – godz. 10:00.
kategoria E, F – 02.04.2017 r. – godz. 10:00

V Uczestnicy:
– zgłaszanie uczestnictwa – 30 min przed otwarciem turnieju,
– za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

VI Kategorie wiekowe:
A – szkoła podstawowa (dziewczynki i chłopcy osobno)
B – gimnazjum (dziewczynki i chłopcy osobno)
C – szkoła ponadgimnazjalna (mężczyźni i kobiety osobno),
D – kobiety OPEN
E – amatorzy (bez licencji ZTS),
F – open (wszyscy chętni).

VII Nagrody – we wszystkich kategoriach dla najlepszych trzech zawodników organizatorzy przewidzieli puchary.

IX Wpisowe: Od w kategoriach E i F wynosi 10 zł o kategorii.

IX Postanowienia końcowe – organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. W sprawach spornych nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

X Poczęstunek – dla uczestników kategorii E i F organizatorzy przygotowali poczęstunek (kiełbaski).

Share This:

Comments

comments