Zniknął pojemnik zawierający źródło promieniowania

Na terenie Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych zaginął pojemnik zawierający źródło promieniowania – izotop kobaltu (Co-60). Jest szczelnie zamknięty, ale jego otwarcie może spowodować śmiertelne zagrożenie. Trwają jego poszukiwania.

Foto: Państwowa Agencja Atomistyki

– Państwowa Agencja Atomistyki otrzymała zgłoszenie dotyczące zaginięcia pojemnika zawierającego źródło promieniowania jonizującego na terenie przedsiębiorstwa KZPP „Koniecpol”. Na podstawie pozyskanych informacji wynika, że źródło znajdowało się w zamkniętym pojemniku typu PS-5B, który jest zabezpieczony przed otwarciem i w tej formie nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Nie powoduje też skażenia środowiska – informuje Śląski Urząd Wojewódzki.

Rozszczelnienie pojemnika zagraża zdrowiu

Jak dodają służby wojewody, ewentualnie zagrożone może być tylko zdrowie osób, które będą próbowały otworzyć lub rozszczelnić pojemnik.
W przypadku znalezienia pojemnika ze znakiem promieniotwórczości należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę policji, straż pożarną, sanepid lub lokalne centrum zarządzania kryzysowego.
Zaginięcie pojemnika stwierdzono w środę podczas sprawdzania stanu źródeł promieniotwórczych w przedsiębiorstwie KZPP „Koniecpol” SA (w upadłości). Teren zakładu został przeszukany, teraz sprawdzone mają zostać również okoliczne punkty skupu złomu.

To nie pierwszy taki przypadek

Do podobnego przypadku doszło w woj. śląskim w 2008 r.; z odlewni „Zgoda Nowa” w Świętochłowicach skradziono wówczas 12 pojemników z radioaktywnym izotopem kobaltu. Zbieracz złomu chciał sprzedać pojemniki w punkcie skupu. Gdy ich nie przyjęto, porzucił je.
Kobalt jest srebrzystym metalem, stosowanym jako dodatek do stopów magnetycznych. Izotop – kobalt-60 – emituje promieniowanie gamma i jest wykorzystywany m. in. do napromieniowania komórek nowotworowych, a także np. do prześwietleń elementów metalowych w celu wykrycia w nich uszkodzeń, wad produkcyjnych lub defektów spawów. W taki sposób sprawdza się np. konstrukcje mostów i szyn.
Pojemnik zaginął na terenie Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych

źródło tvn24.pl

Share This:

Comments

comments

Dodaj komentarz